about

Daisuke Gonoi

Takumi Sato

Hironori Sato

member

Katsunori Shishido

Yoshiyasu Kidachi

project

[president]

Tetsuya Sato

Momoka Yusa

Ryunosuke Ito

Toshiki Morita

Riku Sugioka

Futa Chiba

Yuka Okamoto

Kenshi Ashino

Chifumi Watanabe

Tatsuki Nishino

Satori Iwasawa

Izumi Shibata

Syota Sato

Haruki Goto

Kenya Shida

Takuto Komatsu

Mitsuru Sawada

page top

home

colors.org